Otázky a odpovede

Výhody druhého piliera


 • máte možnosť vybrať si vlastnú investičnú stratégiu – prispôsobiť sa vlastnej miere rizika (garantované/negarantované fondy)
 • sporenie na osobnom dôchodkovom účte vás nestojí nič navyše – sú to peniaze, ktoré ste zo zákona povinný odvádzať. Výška odvodov zostáva zachovaná, pričom 4,25% z nich pôjde na váš osobný dôchodkový účet. Každý nasledujúci kalendárny rok sa bude toto percento zvyšovať tempom 0,25 % ročne, až do roku 2024, kedy dosiahne konečnú hranicu 6 %.
 • dlhodobé investovanie umožní dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie dôchodku
 • viac zdrojov poberania dôchodku v starobe –iba I. pilier už na naše dôchodky nebude stačiť
 • k dispozícií vám je vždy aktuálny prehľad o svojich dôchodkových úsporách
 • peniaze na vašom dôchodkovom účte sú po celý čas vašim majetkom a je možné ich dediť
 • osobný dôchodkový účet je nedotknuteľný - do značnej miery o ňom rozhodujete vy sami
 • II. pilier má 5-stupňový systém kontroly: najvyšší - dohľad NBS
 • 1Kto môže vstúpiť?
  Do 2. dôchodkového piliera môže vstúpiť každý človek do veku 35 rokov, ktorý platí alebo v minulosti platil odvody do Sociálnej poisťovne prostredníctvom zamestnávateľa (zamestnanec alebo dohodár) alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník, lekár, umelec, atď.).
  2Prečo vznikol II. Pilier?
  Starobné dôchodkové sporenie (2. pilier) vzniklo kvôli dlhodobým problémom s financovaním starobných dôchodkov zo štátneho systému dôchodkového poistenia (1. pilier), ktorý je neudržateľný z dôvodu zmien demografických pomerov, najmä čoraz viac sa zväčšujúcej priepasti medzi počtom poberateľov a počtom prispievateľov do systému.
  3Ako to funguje?
  ako funguje druhy pilier
  4Aké fondy si zvoliť?
  Sporitelia v druhom pilieri sa môžu rozhodnúť pre ktorýkoľvek dôchodkový fond. To ale neznamená, že každý je pre nich vhodný. Garantované dôchodkové fondy (dlhopisové), ktoré investujú nanajvýš opatrne, sú vhodné predovšetkým pre starších ľudí, ktorým chýba do dovŕšenia dôchodkového veku menej ako 10 rokov. Negarantované dôchodkové fondy (akciové a indexové fondy) sú naopak vhodné pre mladšie vekové ročníky. Sú určené najmä sporiteľom, ktorí budú v druhom pilieri sporiť najmenej 20 až 25 rokov. Čím dlhšie obdobie sporenia, tým vyššia pravdepodobnosť dosiahnutia zaujímavých výnosov. Úspory na dôchodok si každý sporiteľ môže rozložiť medzi dva rôzne fondy. Ak sa rozhodne pre túto možnosť, jeden z dvojice vybraných fondov musí patriť medzi garantované.
  5Prestup z inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti?
  Ak už ste v 2. pilieri, môžete kedykoľvek prestúpiť do nami odporúčanej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), postup je jednoduchý: Choďte osobne do pobočky Sociálnej poisťovne, ukážte občiansky preukaz a žiadajte o vydanie Akceptačného listu kvôli zmene DSS-ky. Úkon je bezplatný a trvá to približne 5 minút. Vyplňte formulár a čakajte na vašu novú zmluvu. Podpíšete zmluvu a vložíte do nej ako prílohu originál akceptačného listu zo Sociálnej poisťovne. Ostatné veci zariadime.
  6Kto môže/nemôže byť sporiteľom ?
  Sporiteľom 2. piliera môže byť fyzická osoba, ktorá má zmluvu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a táto zmluva musí byť zaregistrovaná v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení v Sociálnej poisťovni. Sporiteľom môže byť: Zamestnanec Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne dôchodkovo poistená Osoba na materskej / rodičovskej dovolenke Dobrovoľne poistená osoba Sporiteľom 2. piliera nemôže byť: Policajti, vojaci a príslušníci SIS Hasiči a záchranári, vrátane horských záchranárov Colníci, príslušníci NBÚ a Zboru väzenskej a justičnej stráže
  7Kto môže dediť?
  V zmluve určená(é) oprávnená(é) osoba(y) Zákonný dedič podľa občianskeho zákonníka Kedy vzniká nárok na dedenie? Vo fáze sporenia kedykoľvek Vo fáze výplaty doživotného dôchodku do 7 rokov od začiatku výplaty Kedy nevzniká nárok na dedenie? Počas výplaty dočasného dôchodku Počas výplaty doživotného dôchodku po uplynutí garančnej doby 7 rokov
  8Koľko stojí vstup do 2. piliera?
  Vstup do 2. piliera je úplne bezplatný.
  9Prečo budú peniaze na osobných dôchodkových účtoch spravovať súkromné spoločnosti?
  Medzinárodné skúsenosti z viac ako 20 krajín ukázali, že súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti, na ktoré prísne dohliada nezávislý štátny orgán a ktoré sú nútené konkurovať si na trhu, budú schopné poskytovať lepšie a efektívnejšie služby ako napr. štátna inštitúcia. Konkurencia ich bude nútiť poskytovať občanom - klientom lepšie služby a účtovať si za ne nižšie poplatky. Zároveň prispeje k väčšej možnosti voľby, ako sa zabezpečiť na dôchodok. Ide pritom o osvedčený model, ktorý dnes už funguje napríklad aj v Poľsku a Maďarsku.
  10Kto môže žiadať o dôchodok z 2.piliera?
 • Po dovŕšení dôchodkového veku, môžu sporitelia požiadať o výplatu dôchodku z 2.piliera.
 • Dôchodkový vek zistí sporiteľ osobne v Sociálnej poisťovne.
 • Žiadateľ o výplatu starobného dôchodku z 2.piliera, musí požiadať o dôchodok v Sociálnej poisťovni alebo prostredníctvom svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
 • Nechajte nám email,
  alebo telefónne číslo.
  Ozveme sa do 24 hodín


  V nutných prípadoch nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle +421 918 566 890