Prečo II.pilier?


Odvody
už aj tak platíš


V druhom pilieri si môžeš začať sporiť bez toho, aby si musel čokoľvek platiť. Ako zamestnanec, brigádnik alebo rodič na materskej/rodičovskej dovolenke už platíš odvody. Tie sa automaticky odvádzajú z príjmov (hrubej mzdy alebo dávky) a putujú do Sociálnej poisťovne. Tá z nich vypláca terajších dôchodcov. Časť zaplateného odvodu si môžeš nechať presmerovať na svoj sporiaci účet.


Tvoj dôchodkový
účet sa zhodnocuje


Peniaze v druhom pilieri máš na svojom vlastnom sporiacom účte. Je pravdepodobne že pôsobením inflácie naše peniaze nebudú mat v budúcnosti takú hodnotu ako teraz, preto je veľmi dôležité aby sa peniaze ktoré si odkladáte zhodnocovali.

Kým peniaze v Sociálnej poisťovni sa okamžite míňajú a žiadnym spôsobom sa nezhodnocujú, druhý pilier pracuje pre Teba. Peniaze na Tvojom vlastnom dôchodkovom účte sa dlhodobo investujú a zhodnocujú. Každé 1 euro tak môže mať o 30 rokov hodnotu až 6 eur. To je veľmi dôležité pre prekonávanie inflácie a prípravu na dôstojnú starobu.


Druhý pilier
je plne zásluhový


Čo si doň počas aktívneho života odvediem, to ma v starobe „podrží“. Naopak v Sociálnej poisťovni sa musí človek spoliehať len na zákonom určenú valorizáciu dôchodkov ale aj na priaznivý demografický vývoj populácie.


Nemusíš sa spoliehať
iba na sociálnu poisťovňu


Budúce zmeny štátneho dôchodku sa Tvojich vlastných peňazí netýkajú. Jednopilierový systém môže dobre fungovať iba vtedy, ak je pracujúcich oveľa viac ako dôchodcov, a toto už o pár rokov platiť nebude. Demografický vývoj je neúprosný a sporenie na dôchodok sa stáva nevyhnutnosťou. V jednopilierovom systéme (sociálna poisťovňa) sa musí človek spoliehať len na zákonom určenú valorizáciu dôchodkov.


Dedičnosť


V prípade úmrtia účastníka na starobnom dôchodkovom sporení sú prostriedky nazhromaždené v ňom predmetom dedičského konania alebo sú odkázané osobe (osobám) uvedenej na účastníckej zmluve.