Prihlásiť sa


Ste sporiteľom
2. dôchodkového piliera?

Datum narodenia:
E-mail:

Telefon:
Krstné meno:
Priezvisko:
Rodné číslo:
Ulica:
Číslo domu:
PSČ:
Mesto:
Číslo preukazu totožnosti:

Zhoduje sa kontaktná adresa s adresou trvalého pobytu?

Kontaktná adresa
Ulica:
Číslo domu:
PSČ:
Mesto:

Poberateľ majetku - oprávnená osoba v prípade smrti sporiteľa

Poberateľ - oprávnená osoba
Krstné meno:
Priezvisko:
Rodné číslo:
Ulica:
Číslo domu:
PSČ:
Mesto:

Nasledovné 2 otázky nám umožnia, aby sme vám vedeli poradiť optimálne zloženie dôchodkových fondov pre vaše sporenie.

Investičný profil

Výber dôchodkového fondu
Výber dôchodkového fondu
Výber dôchodkového fondu

  1. Ak v 2 pilieri už ste, choďte do pobočky Sociálnej poisťovne a pri okienku požiadajte o vydanie akceptačného listu kvôli zmene DSS. Potrebujete k tomu len občiansky preukaz, trvá to asi 5 minút a raz za rok je to bezplatné. Potom vyplňte prihlášku do 2. piliera, my vám pošleme zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení na podpis, ku ktorej priložíte originál akceptačného listu.

S ktorou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou máte platnú zmluvu?

Ktorý dôchodkový fond využívate?

Datum narodenia:
E-mail:
Telefon:
Krstné meno:
Priezvisko:
Rodné číslo:
Ulica:
Číslo domu:
PSČ:
Mesto:
Číslo preukazu totožnosti:

Zhoduje sa kontaktná adresa s adresou trvalého pobytu?

Kontaktná adresa
Ulica:
Číslo domu:
PSČ:
Mesto:

Poberateľ majetku - oprávnená osoba v prípade smrti sporiteľa

Poberateľ - oprávnená osoba
Krstné meno:
Priezvisko:
Rodné číslo:
Ulica:
Číslo domu:
PSČ:
Mesto:

Nasledovné 2 otázky nám umožnia, aby sme vám vedeli poradiť optimálne zloženie dôchodkových fondov pre vaše sporenie.

Investičný profil

Výber dôchodkového fondu
Výber dôchodkového fondu
Výber dôchodkového fondu

Zavolajte do Sociálnej poisťovne na infolinku č. 0800 123 123 a opýtajte sa, či ste v 2. dôchodkovom pilieri. Podľa informácie zo Sociálnej poisťovne postupujte takto:

  1. Ak zatiaľ nie ste v 2. pilieri a máte vek do 35 rokov, vyplňte prihlášku do 2. dôchodkového piliera.
  2. Ak v 2. pilieri nie ste a už máte viac ako 35 rokov, podľa súčasného zákona do 2. piliera vstúpiť nemôžete. Sporiť na dôchodok si môžete iným spôsobom. Kontaktujte nás.
  3. Ak v 2 pilieri už ste, choďte do pobočky Sociálnej poisťovne a pri okienku požiadajte o vydanie akceptačného listu kvôli zmene DSS. Potrebujete k tomu len občiansky preukaz, trvá to asi 5 minút a raz za rok je to bezplatné. Potom vyplňte prihlášku do 2. piliera, my vám pošleme zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení na podpis, ku ktorej priložíte originál akceptačného listu.

Datum narodenia:
E-mail:
Telefon:
Krstné meno:
Priezvisko: